Skip to main content

Gåshaga brygga, Lidingö

Nybyggnad av 40 exklusiva radhus på pålade betongpirar i vattnet.
Planlösningarna är ljusa och generösa med stora fönsterpartier och mycket rymd i tak. Högsta takhöjd är hela 5,7m. Till varje hus hör en sjöbod och båtplats vid bryggan.
Husen värms genom ett vattenburet fjärrvärmesystem med golvvärme och konvektorer. Ventilation sker genom från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning av frånluften (FTX).
Alla husen är försedda med egen centraldamsugaranläggning.
För att undvika is-bildning vintertid, har gågatorna vid sjöbodar och pirer försetts med ett markvärmesystem som skall hålla gatorna is- och snöfria.
L.E.B har svarat för VVS-projekteringen.