Skip to main content

Försvarsanläggningar

Under de ca 50 åren som L.E.B funnits på marknaden har försvaret genom Fortifikationsverket (f.d. Fortifikationsförvaltningen) varit en mycket betydelsefull beställare.
Genom varierande projekteringsuppdrag som bergrumsanläggningar, värmecentraler, verkstäder, kontor, kaserner, restauranger har vi utvecklat en mycket bred och unik kompetens inom våra teknikområden.

Försvarsanläggningar
 • F17 Kallinge, Flygplatsenhet +

  Nybyggnation för räddningsfordon och fälthållningsfordon omfattande:

  • Uppställnings- och serviceutrymmen
  • Verkstadsutrymmen
  • Slangtvätt
  • Förråd
  • Kontor med kyla
  • Personalutrymmen
  • Grupp- och konferensrum
  • Träningslokaler
  • Spolhall
  • Tankstation
 • Enköping & Revinge, Spolhallar +

  En nybyggnad om totalt ca 1300 m2 för att tillgodose Enköpings och Revinge Garnisons tvättbehov av fordon. Fordonen kan tvättas är allt från personbilar, hela lastbilsekipage med släp samt stridsvagnar upp till 63 ton.

  Byggnaden består av 2 stycken 33 meter långa tvätthallar för större fordon samt en personbilstvätt. Dom större hallarna innehåller manuelltvättning samt en helautomatiskt. I byggnaden finns också teknikutrymmen för tvättutrustningen samt fläktrum med UC.

 • Malmen Linköping, Försvarsmaktens Helikopterflotilj +

  Omfattande förändringar och byggverksamhet på Malmen med L.E.B Consult som VVS-projektör.

  I och med förra försvarsbeslutet bestämdes att all grundläggande flygutbildning ska koncentreras till Malmen. Därmed påbörjades planering och projektering för FlygSkolan flytt till ombyggda och nybyggda lokaler på Malmen.
  Fortifikationsverket har med L.E.B Consult som VVS-konsult projekterat 15.000 mhangarer, verkstäder, undervisningslokaler, kontor och personalutrymmen för FlygSkolan under 2002-2003.
  Dessutom har L.E.B projekterat VVS-installationerna i ytterliggare ett flertal ombyggnadsprojekt som är följdverkan av omflyttningsbehoven inom Malmen.

  Nästa stora projekt på Malmen var anpassningen för Försvarsmaktens utbyte av helikoptrar till de nya Helikopter 14 (NH90) och 15 (Augusta A109) som ska ersätta försvarets äldre typer.
  Även här har FortVerket med L.E.B Consult som VVS-konsult nu projekterat:

  • Hangar 14: 15.000 m2 nybyggnad med hangarer, verkstäder, flygtjänstlokaler, kontor och personalutrymmen.
  • Hangar 82: 4.000 m2 om- och tillbyggnad med hangarer, verkstäder, flygtjänstlokaler, kontor och personalutrymmen.
  • Byggnad 21: 1.100 m2 ombyggnad med flygtjänstlokaler.
  • Byggnad 22: 900 m2 ombyggnad med flygtjänstlokaler.
  • Tvätthall by15: 800 m2 nybyggnad
  • ServiceCenter by12: 3.600 m2 nybyggnad
  • Hangar 81: 2.200 m2 om- och tillbyggnad med hangarer, verkstäder, flygtjänstlokaler, kontor och personalutrymmen.
  • Hangar 83: Ombyggnad för Fälthålning och service för SK60 
 • F17 Kallinge, JAS-Hangarer & Flygtjänstbyggnad +

  Med L.E.B som VVS-konsult projekterade Fortifikationsverket med Böving & Kinnmark JASanpassningen av F17 Kallinge i Ronneby.

  Projektet omfattade två gamla viggenhangarer by 33 och by 37 som byggdes ihop med en flygtjänstbyggnad och fick det nya byggnadsnumret 47. Hangarerna och deras verkstäder byggdes om för att kunna förvara, serva och klargöra JAS-flygplan för två divisioner.

  Flygtjänstbyggnaden inrymmer kontor, ordersalar och övningsutry mmen för flygförarna (piloterna). Dessutom utrymmen för personal som handhar servicen av planen. Omklädnings- och personalutrymmen för samtlig personal. Totalt ca 15000 m2.
  Allt detta kräver omfattande VVS-installationer. Utöver normal vatten och avlopp samt värmeinstallationer, luftbehandling för normal- och processventilation, en kylinstallation på 375 kW, spillolje- och fotogensystem, tryckluftssystem, sprinklerinstallation, släcksystem med lättvatten, släcksystem med skum och i vissa känsliga datorrum, släckgassystem.

  Dessutom projekterade L.E.B ett nytt datoriserat Styr- och Övervakningssystem. När bygget var klart invigdes det av Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia. I dag har flottiljen två divisioner i tjänst som brukar lokalerna.

 • F7 Såtenäs, Flygledartorn +

  Ett nytt flygledartorn uppfördes vid Skaraborgs Flygflottilj, F7 Såtenäs. Tornets flygplatskontrolldel ligger ca 35 m över markplanet. Härifrån kan hela flygplatsområdet inklusive närmaste luftrum övervakas.

  Byggnaden har också ett plan i marknivå som innehåller teknik-,expeditions- och personallokaler. Här finns även ett operativt utrymme för in- och utflygningskontrolltjänst

 • F7 Såtenäs, Gripencentrum +

  Att införa ett nytt vapensystem som JAS inom flygvapnet är förutom flygplan, vapensystem mm förenat med stora investeringar i form av t ex utbildningslokaler och hangarer.
  L.E.B Consult har fått förtroendet att projektera VVS-system för nya JAS-hangarer på F7 Såtenäs och F4 Frösön. Dessutom har L.E.B Consult utfört projekteringen av Gripencentrum på F7 Såtenäs som är en mycket intressant byggnad.

  Byggnaden innehåller mängder av värmeavgivande utrustning och utrustning som kräver liten variation på den relativa fuktigheten. Detta innebär att VVS-systemen har försetts med utrustning både för avfuktning och befuktning.
  För att klara de stora kylbehoven har installerats en kylanläggning med tre kylaggregat med en sammanlagd kyleffekt på mer än 1000kW. Kylanläggningen är försedd med utrustning för värmeåtervinning och med tre kylmedelskylare om överskottsvärmen ej kan tillgodogöras.