Skip to main content

Finspångs Vårdcentrum

En modern vårdbyggnad planeras att uppföras i centrala Finspång där syftet är att samla mottagningar, BVC, mödravård samt dagkirurgi. Även Apotek och Rehabanläggning kommer att inhysas i lokalerna. Byggnaden uppförs i två kroppar, 3 respektive 4 våningar, som sammanlänkas med ljusgårdar samt gemensam källare.

Teknikutrymmen placeras dels på takplanerna i form av fläktrum och dels i källaren där undercentral, sprinklercentral samt reservvattentank placeras.