Skip to main content

Färöarna 2, FOI Kista

Total ombyggnad för FOI:s (Totalförsvarets forskningsinstitut) flytt till Kista.

Ombyggnaden innefattar:

  • Moderna kontorslokaler med individuella rumsregleringar
  • Olika former av installationstäta lablokaler med sekretesskrav
  • Rösskyddade och brandskyddade lokaler
  • Datorhallar, samlingssalar