Skip to main content

F7 Såtenäs, Gripencentrum

Att införa ett nytt vapensystem som JAS inom flygvapnet är förutom flygplan, vapensystem mm förenat med stora investeringar i form av t ex utbildningslokaler och hangarer.
L.E.B Consult har fått förtroendet att projektera VVS-system för nya JAS-hangarer på F7 Såtenäs och F4 Frösön. Dessutom har L.E.B Consult utfört projekteringen av Gripencentrum på F7 Såtenäs som är en mycket intressant byggnad.

Byggnaden innehåller mängder av värmeavgivande utrustning och utrustning som kräver liten variation på den relativa fuktigheten. Detta innebär att VVS-systemen har försetts med utrustning både för avfuktning och befuktning.
För att klara de stora kylbehoven har installerats en kylanläggning med tre kylaggregat med en sammanlagd kyleffekt på mer än 1000kW. Kylanläggningen är försedd med utrustning för värmeåtervinning och med tre kylmedelskylare om överskottsvärmen ej kan tillgodogöras.