Skip to main content

F17 Kallinge, JAS-Hangarer & Flygtjänstbyggnad

Med L.E.B som VVS-konsult projekterade Fortifikationsverket med Böving & Kinnmark JASanpassningen av F17 Kallinge i Ronneby.

Projektet omfattade två gamla viggenhangarer by 33 och by 37 som byggdes ihop med en flygtjänstbyggnad och fick det nya byggnadsnumret 47. Hangarerna och deras verkstäder byggdes om för att kunna förvara, serva och klargöra JAS-flygplan för två divisioner.

Flygtjänstbyggnaden inrymmer kontor, ordersalar och övningsutry mmen för flygförarna (piloterna). Dessutom utrymmen för personal som handhar servicen av planen. Omklädnings- och personalutrymmen för samtlig personal. Totalt ca 15000 m2.
Allt detta kräver omfattande VVS-installationer. Utöver normal vatten och avlopp samt värmeinstallationer, luftbehandling för normal- och processventilation, en kylinstallation på 375 kW, spillolje- och fotogensystem, tryckluftssystem, sprinklerinstallation, släcksystem med lättvatten, släcksystem med skum och i vissa känsliga datorrum, släckgassystem.

Dessutom projekterade L.E.B ett nytt datoriserat Styr- och Övervakningssystem. När bygget var klart invigdes det av Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia. I dag har flottiljen två divisioner i tjänst som brukar lokalerna.