Skip to main content

F17 Kallinge, Flygplatsenhet

Nybyggnation för räddningsfordon och fälthållningsfordon omfattande:

  • Uppställnings- och serviceutrymmen
  • Verkstadsutrymmen
  • Slangtvätt
  • Förråd
  • Kontor med kyla
  • Personalutrymmen
  • Grupp- och konferensrum
  • Träningslokaler
  • Spolhall
  • Tankstation