Skip to main content

Europeiska Smittskyddsmyndigheten

L.E.B Consult AB har fått förtroendet att projektera VVS–, Kyla och SÖ-installationerna för den nya myndigheten.

Det slottsliknande huset färdigställdes 1888. För byggnaden har kultur-historiska skyddsföreskrifter antagits, vilket bland annat innebär att byggnaden inte får rivas, förändras till sitt yttre och i vissa delar inte heller inomhus. Huvudbyggnaden inrymmer cirka 6 000 kvadratmeter. GFF Gemensamma utgångspunkter för gestaltningen av den inre miljön har varit att återskapa den ursprungliga atmosfären och sträva mot att frilägga och komplettera interiörerna till ursprungligt utseende.

L.E.B projekterade tidigare total renovering av ventilation, värme, kyla samt styr- och övervakningssystem för Tomteboda resurscenter. Genom den varsamma renoveringen återskapades den ursprungliga atmosfören.
Trots husets stora person– och värmebelastning och användande av modern teknik skall vi skapa ett bra klimat för personalen. Att skapa komfort i kontor och hörsalar med installationer som på ett naturligt sätt skall smälta in i den tidstypiska miljön ställer stora krav på teknisk kompetens och inovationsförmåga.
Detta ställer höga krav på de nya VVS-installationerna vilka kommer att integreras helt med inredning eller dolt i byggnaden.
Myndigheten som skall svara för hela Europas smittskydd vid en epidemi eller katastrof, ställer höga krav på tillgänglighet för, framförallt, datakommunikationen. L.E.B svarar för kylning av datacentral och datorer i ”Kris centrat” såväl som kontor och alla hörsalar.
Byggnaden innehåller även matsal med storkök.