Skip to main content

Eriksdalsbadet, Stockholm

Förvaltare: Stockholms Stads Idrottsförvaltning
Verksamhet: Tävlings– och rekreationssim.
Arkitekt: EFS Björn Thyberger
Totalentreprenör: NCC

Bruttoarea: c:a 27 000 m² BTA

L.E.B Consult medverkade redan från idé-
stadiet, under tävlingsfasen, utvärderingen
och det slutliga avgörandet av utformningen.
L.E.B Consult utarbetade sedan programmet
för upphandling av totalentreprenör. Vi medverkade sedan under hela projekteringen och byggskedet.

Den största badanläggningen där vi medverkat är Nya Eriksdalsbadet. En anläggning med tonvikt på tävlingsverksamhet men med tillgänglighet för allmänheten. Miljöarbetet vid projekteringen var högt prioriterat. L.E.B utförde även ”Miljö Konsekvens Beskrivningen” (MKB). Badet innehåller bassänger med tävlingsmått för simträning, hoppträning och tävling. På allmänhetens tider har man dessutom tillgång till undervisningsbassäng samt äventyrsbad och bubbelpooler. Tävlingsbassängen har i regel 2,5 m vattendjup, för tävlingssimning, men kan sänkas till 5 m djup, för tävlingshopp, genom en höj- och sänkbar botten. Även undervisningsbassängen har höj- och sänkbar botten.
Vattentemperatur i bassängerna är ca 27- 29°C. Äventyrsbassängen har ett vattendjup av 1,40 m i landningsbassängen. Vattentemperatur ca 30°C.
Vad det gäller vattenreningen så används 1,2 milligram klor/liter vatten.

L.E.B´s uppdrag omfattade även projektering av nya VVS-installationer för utomhusbassängerna med utsimning från äventyrsbadet samt ombyggnad av alla bassänger vid utomhusbadet.