Skip to main content

Ericsson Kv Modemet KI09, Kista

En ny kontorsfastighet uppförs på Färögatan i Kista med Ericsson som hyresgäst. Byggnaden består av kontor och lab i sju plan samt installationer på tak. L.E.B Conslut har fått förtroendet att projektera labdelarna i denna fastighet.

Total labyta: ca 3.500 m2. (Ca 500 m2 per plan). I labben skall framtidsforskning för Ericssons verksamheter bedrivas.

Labben skall byggas för framtiden vilket betyder att installationer skall förses med reservkapacitet, samt att avsättningar för framtida kylinstallationer skall finnas i god omfattning. Totalt finns ca 2 MW kyla installerat att tillgå för dessa lab.