Skip to main content

Brandstation Eskilstuna

Nuvarande brandstation i Eskilstuna är 30 år gammal och i behov av omfattande renovering, dessutom är inte längre trafiksituationen runt brandstationen den bästa. Under 2003 påbörjade Eskilstuna Kommun planeringen för en ny huvudbrandstation på en 16.000 m2 stor tomt i Kv Noshörningen 

L.E.B Consult har projekterat VVS-installationerna för denna byggnad som har en yta av ca 6000 m2. Här inryms lokaler som vagnhallar och garage, servicelokaler och förråd, kontor, utbildningslokaler, omklädningsrum, logement, dagrum och matsal. 
Stora delar av anläggningen förses med golvvärme.
Kontor, utbildningslokaler, logement, dagrum och matsal förses med komfortkyla.

Dessutom utförs lokaler för räddningscentral och SOS Alarm med speciella krav på klimatsystemen.