Skip to main content

Bergshamra Centrum

LEB Consult har under flera år svarat för VVS-projekteringen för ny- och ombyggnad av Bergshamra centrum. Centrumet byggdes i början av 60-talet och skall förtätas och renoveras. I dom första etapperna byggs vårdcentral, apotek och butiker om.