Skip to main content

Belgien - Bryssel, Serenitas

1992 färdigställdes projekt Serenitas i Bryssel. Fastigheten består av tre hus: Michelangelo, Rodin och Myron på totalt 22 000 m2 uthyrningsbar kontorsyta. Byggherre var Eurobalken S.A. ett dotterbolag till NCC Fastigheter. Arkitekt var Hans Matell, Arkab från Sverige.
L.E.B har varit idégivare och installationsprojektör.

I Serenitasprojektet portförbjöd L.E.B de traditionella, "amerikanska" lösningarna där enorma luftmängder flödar runt för att kyla och värma husen. Genom så kallat miniluftsystem kunde utrymme för energiförflyttning hållas ned.
Ett vattenburet överföringssystem "ISAC" för energicirkulation med istankar, kyler byggnaden under dagtid genom att isen smälts. Under natten fryser sedan vattnet till is och frigör värme till huset.
För spetsvärme används vintertid en gaspanna.
Genom detta vinner man möjlighet till mycket låg energiförbrukning och slipper stora, otympliga kanal- och schaktsystem.

FIABCI står för Fédération Internationale des Professions Immo biliéres, den internationella fastighetsägarefederationen med över 50 medlemsländer. Varje år delar FIABCI ut en slags fastighetsbranchens "Oscar". I klassen "Kontor/industrifastigheter" 1994 vann Serenitas-projektet.