Skip to main content

Avloppspumpstation ASP801 Moranverken

I Moranverkens avloppspumpstation ASP801 tas avloppsvatten från Saltsjöbaden och Fisksätra omhand.

Anläggningen är uppförd på 1950 talet och är till sin helhet inbyggd i ett bergrum. Efter tidigare ombyggnader består anläggningen i huvudsak av galleri med uppställda pumpar för vidarepumpning till reningsverk samt pump-sumpar mm. I uppdraget ingår att förse anläggningen med ny ventilation, ozonrening av sump, ny VA och avfuktningsaggregat i kontrollrum.