Skip to main content

Älvsjö Resecentrum

Tågstationen är Sveriges femte största med Stockholmsmässan som en viktig målpunkt, men även andra storföretag finns i området. Ett nytt resecentrum kopplar samman spårtrafiken med vägburen kollektivtrafik.

Älvsjö resecentrum är en ny anläggning som omfattar ny entrébyggnad, vänthall, klimatiserad gångbro och cykelparkeringshus som länkar ihop pendeltåg, en ny bussterminal och planerad tvärspårväg. I projektet igår även ett nytt torg och ett flertal hus med bostäder och affärer.