Skip to main content

Äldreboende / Bostäder

L.E.B har gemonfört en mängd ny- och ombyggnadsprojekt för äldreboenden bl.a. åt Micasa, Sollentuna kommun, Eskilstuna kommunfastigheter, Katrineholms kommun och Nacka kommun. 

Bostadsprojekt har vi genomfört åt bl.a. Svenska bostäder, JM, NCC, Peab, Trosabygdens fastigheter och en del mindre privata företag.

Äldreboende / Bostäder
 • Kv. Tunet, Råcksta +

  Ombyggnad av byggnad från 1983 till trygghetsboende och omsorgsboende, samt upprustning butiker och restaurang. Totalt 150 lägenheter.

  Projektkostnad 255 miljoner.

 • Kv Byholmen, Skärholmen +

  Kv Byholmen Nr 2 ägs och förvaltas av Micasa Fastigheter AB och uppfördes 1974 med en total yta på 15 841 m2. Fastigheten är belägen i Skärholmen.

  Inom fastigheten planerades olika energibesparande åtgärder. Målet var att sänka energiförbrukningen med minst >30%.

  Ombyggnaden innefattade:

  • Utbyte av samtliga fläktar till nya luftbehandlingsaggregat
  • Utbyte av radiatorventiler och termostater på samtliga radiatorer.
  • Nya styrsystem inklusive apparatskåp i samtliga åtgärdade teknikrum, system skall utföras enhetligt med installationer
  • Installation av solfångarpaneler
  • Installation av värmepumpar
 • Strandudden, Tyresö +

  Längs med Tyresö Strand, alldeles vid vattnet uppförs ett exklusivt bostadsområde med parvillor och lägenheter, samtliga med egen båtplats. Bostäderna har projekterats för låg energianvändning, som värmekälla nyttjas bergvärme- och värmepumpar.

 • Kv Köpenhamn, Kista +

  Byggnaden uppfördes 1976 och innehåller 270 lägenheter för äldreboende och vård– och omsorgsboende men också restauranger, bibliotek, samlingssal, tvättstugor, avdelningskök mm. I detta projekt ingår renovering och förändrad layout p.g.a tillgänglighet, av ca 100 lägenheter.

 • Kv Jungfru Lona, Axelsberg +

  Kv. Jungfru Lona 2 är en del av ett befintligt äldreboende, beläget i Axelsberg och som ägs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

  Fastigheten är byggd 1982. Delar som ingår i denna entreprenad är plan 1-9 i Hus B. Antal lägenheter som byggs om är 56st samt att en matsal på plan 3 byggs om till lägenhet, totalt efter ombyggnad 57st, varav 30st är 2:or och 27st är 1:or.

  Nya lösningar för brandgasevakuering planeras

 • Kv Sörklippan, Alvik +

  Kv. Sörklippan är ett äldreboende som byggdes i mitten av 80-talet och ägs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. I detta projekt skall hus 2, som innehåller lägenheter, tvättstuga samt administration rustas upp till modernt vård- och omsorgsboende. Totalt ingår 48 st lägenheter. För varje bostadsplan planeras två nya dagrum med kök. På plan 1 skall 4 st nya omklädningsrum byggas. Ny tvättstuga, personalrum, administrativa lokaler mm. Nya brandgasfläktar för lägenheter, lokaler och hisschakt planeras.

 • Kv Svärdet, Södermalm +

  Kv Svärdet 8, med 104 lägenheter, uppfördes som servicehus för pensionärer 1986 av det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem. Björn Westerberg vid Fastighetskontoret var arkitekt och byggföretaget ABV stod som byggmästare. I servicehuset, som fick namnet Tanto servicehus, finns restaurang, fotvård och verksamhetslokaler. Här finns 97 servicelägenheter, 1 rok och 2 rok. Här finns också vanliga bostadslägenheter som förmedlas via Stockholm Stads Bostadsförmedling. Servicehuset har en yta på 12 413 m2. MICASA planerar inom de närmaste åren att etappvis bygga om servicehuset till trygghetsboende (ca 75 lgh).

 • Kv Lektionen, Hammarbyhöjden +

  Kv. Lektionen 6 består av 7 st byggnader och ägs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Det tidigare servicehuset byggdes 1988 och ligger i gamla Hammarby. Fastigheten omvandlades till trygghetsboende. Det omfattar 9.360 m² att fördela på trygghetsboende samt ett fåtal vanliga lägenheter som hyrs ut via Stockholms Stads Bostadsförmedling.

  Inom fastigheten finns lokaler för samvaro, fotvård, restaurang, tvättstugor, bibliotek och totalt 107 st lägenheter som byggs om för trygghetsboende. Nya lösningar för brandgasevakuering planeras.

 • Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden +

  Detta projekt omfattade installationer inom nybyggnad av fastigheten Kv Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Fastigheten skall inrymma ett vård- och omsorgsboende med totalt ca 90 st lägenheter, samvarorum, avdelningskök, allmänna utrymmen, hisshallar, entréer, teknikutrymmen, förråd och tvättstugor. Till detta kommer även ca 60 st seniorlägenheter.

  Fastigheten planerades för ”Miljöbyggnad klass Guld”.

  I anläggningen ingår i huvudsak:

  • Fjärrvärmecentral
  • Tre fläktrum i källarvåning
  • Mekanisk till- och frånluft till bostäder och allmänna utrymmen
  • VA-anläggning med separat avloppssystem för matavfall
  • Separata fettavskiljare till varje verksamhet
 • Kv Triglyfen, Hässelby +

  L.E.B har fått förtroendet av Svenska Bostäder att upprätta ramhandlingar för Kv Triglyfen, vid Strandliden i Hässelby strand, ca 50 m från Mälaren, Stockholm. Nybyggnaden utgörs av ett punkthus med 16 våningar och 58 lägenheter. Byggnaden ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad, klass Silver.

 • Ektorpshemmet, Nacka +

  Ombyggnad av äldreboende från början av 70-talet, vilken totalrenoverats så att lokalerna uppfyller dagens krav.

  Byggnaden innehåller förutom lägenheter, storkök, samlingssal och personallokaler.

 • Gåshaga brygga, Lidingö +

  Nybyggnad av 40 exklusiva radhus på pålade betongpirar i vattnet.
  Planlösningarna är ljusa och generösa med stora fönsterpartier och mycket rymd i tak. Högsta takhöjd är hela 5,7m. Till varje hus hör en sjöbod och båtplats vid bryggan.
  Husen värms genom ett vattenburet fjärrvärmesystem med golvvärme och konvektorer. Ventilation sker genom från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning av frånluften (FTX).
  Alla husen är försedda med egen centraldamsugaranläggning.
  För att undvika is-bildning vintertid, har gågatorna vid sjöbodar och pirer försetts med ett markvärmesystem som skall hålla gatorna is- och snöfria.
  L.E.B har svarat för VVS-projekteringen.