Skip to main content

Nyheter

SÖS strålningsbunkrar ombyggnation

L.E.B Consult har fått i uppdrag att projektera ombyggnad på SÖS av strålningsbunkrar.

Fakta

Kund: Locum

Projekt: Ombyggnad 2 st behandlingsrum 

Vårt uppdrag: Projektering VVS, nödkyla, kyla och medicinska gaser

Sveriges Ambassad i Helsingfors

L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieffektiviseringsprojekt på Sveriges Ambassad i Helsingfors. Även viss lokalanpassning kommer att projekteras.

Pages

Nyheter

2014-09-01
Ramavtal Fortifikationsverket

Vi har tecknat Ramavtal med Fortifikationsverket

2014-08-01
Ramavtal Vasakronan AB

Vi har tecknat Ramavtal med Vasakronan AB

2014-06-01
Ramavtal Landstinget Sörmland

Vi har tecknat Ramavtal med Landstinget i Sörmland

2014-03-07
Ramavtal Nacka Kommun

Vi har tecknat Ramavtal med Nacka Kommun

2014-02-15
Ramavtal Micasa Fastigheter

Vi har tecknat Ramavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB

2014-02-14
Ramavtal Skansen

Vi har tecknat Ramavtal med Skansen

2014-01-01
Ramavtal SFV / White

Vi har tecknat Ramavtal med Statens Fastighetsverk / White Arkitekter AB

2013-11-20
Ramavtal Fastighetskontoret Stockholm Stad

Vi har tecknat Ramavtal med Fastighetskontoret Stockholms stad

2013-10-01
Ramavtal Västra Mälardalens Kommunalförbund

Vi har tecknat Ramavtal med Västra Mälardalens Kommunalförbund (Kungsör)

2013-04-01
Ramavtal Akademiska Hus

Vi har tecknat Ramavtal med Akademiska Hus