Skip to main content
L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieffektiviseringsprojekt på Sveriges Ambassad i Helsingfors. Även viss lokalanpassning kommer att projekteras.
L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieffektiviseringsprojekt på Sveriges Ambassad i Helsingfors. Även viss lokalanpassning kommer att projekteras.

Sveriges Ambassad i Helsingfors

L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieff