Skip to main content

L.E.B Consult AB har på uppdrag av Statens Fastighetsverk inlett en översyn av byggnadens tekniska system i syfte att modernisera dem och minska energiförbrukningen. Detta arbete kräver stor hänsyn till lokalernas speciella karaktär och byggnadens utseende.

Den 28 maj 1938 invigdes Sjöhistoriska muséet på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Detta innebar slutet på 40 års diskussioner om ett sjöhistoriskt museum i Stockholm.

L.E.B Consult AB har på uppdrag av Statens Fastighetsverk inlett en översyn av byggnadens tekniska system i syfte att modernisera dem och minska energiförbrukningen. Detta arbete kräver stor hänsyn till lokalernas speciella karaktär och byggnadens utseende.

Den 28 maj 1938 invigdes Sjöhistoriska muséet på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Detta innebar slutet på 40 års diskussioner om ett sjöhistoriskt museum i Stockholm.

SFV Sjöhistoriska muséet

L.E.B Consult AB har på uppdrag av Statens Fastighetsverk inlett en översyn av byggnade