Skip to main content

Nyheter

L.E.B Consult AB certifieras

L.E.B Consult AB certifieras inom Kvalitet ISO9001, Miljö ISO14001 och Arbetsmiljö AFS2001:1 (som senare ersatts av OHSAS 18001).

L.E.B Consult är nu ett certifierat företag!

I många år har L.E.B Consult arbetat enligt ett system som ansluter till kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. På senare tid har även inarbetats ett system för arbetsmiljö enligt AFS 2001:1.
Dessa tre system har på L.E.B slagits ihop till ett fungerande system kallat ”Kvalitets & miljösystem”. I år var L.E.B redo att kontakta ett certifieringsorgan som praktiskt kände till branschen och kunde leda en samlad certifiering för ovanstående tre system. Till hjälp med arbetet inför certifieringen har L.E.B haft Byggsektorns kvalitetsråd.

Kvalitets- och miljöchef på L.E.B; Staffan Bengtsson säger:
”Tack vare att hela ledningsgruppen varit aktivt engagerad och verkat starkt för att implementera systemet i en positivt inställd organisation så har certifieringen varit möjlig. 
DNV har enligt uppgift aldrig tidigare certifierat ett samlat system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på en och samma gång. 

Sedan länge etablerade rutiner har uppdaterats. Hjälpmedel för granskningar, mallar mm. har utvecklats i systemet och har acceptans i hela organisationen. Efterlevnad granskas kontinuerligt genom interna revisioner.
Mot såväl vår omvärld som vår egen personal genomför vi analyser för att veta att vi är på rätt spår. Är så inte fallet, finns rutiner även för det. 

Det ligger mycket hårt arbete bakom certifikaten men vi får inte slappna av med arbetet att följa upp och förbättra systemet då det är en pågående process."

Nyligen har Det Norske Veritas certifierat L.E.B för dessa tre system. Klicka gärna på nedanstående länkar för att se certifikaten.
Kvalitet: ISO 9001:2000
Miljö: ISO 14001:2004
Arbetsmiljö: AFS 2001:1

Nyheter

2005-03-01
L.E.B Consult AB certifieras

L.E.B Consult AB certifieras inom Kvalitet ISO9001, Miljö ISO14001 och Arbetsmiljö AFS2001:1 (som senare ersatts av OHSAS 18001).

2005-01-01
L.E.B Consult är nu ett certifierat företag!

I många år har L.E.B Consult arbetat enligt ett system som ansluter till kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. På senare tid har även inarbetats ett system för arbetsmiljö enligt AFS 2001:1.
Dessa tre system har på L.E.B slagits ihop till ett fungerande system kallat ”Kvalitets & miljösystem”. I år var L.E.B redo att kontakta ett certifieringsorgan som praktiskt kände till branschen och kunde leda en samlad certifiering för ovanstående tre system. Till hjälp med arbetet inför certifieringen har L.E.B haft Byggsektorns kvalitetsråd.