Skip to main content

Nyheter

SÖS strålningsbunkrar ombyggnation

L.E.B Consult har fått i uppdrag att projektera ombyggnad på SÖS av strålningsbunkrar.

Fakta

Kund: Locum

Projekt: Ombyggnad 2 st behandlingsrum 

Vårt uppdrag: Projektering VVS, nödkyla, kyla och medicinska gaser

Sveriges Ambassad i Helsingfors

L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieffektiviseringsprojekt på Sveriges Ambassad i Helsingfors. Även viss lokalanpassning kommer att projekteras.

Pages

Nyheter

2015-06-24
Samgående L.E.B - ÅF
2015-06-09
SÖS strålningsbunkrar ombyggnation

L.E.B Consult har fått i uppdrag att projektera ombyggnad på SÖS av strålningsbunkrar.

Fakta

Kund: Locum

Projekt: Ombyggnad 2 st behandlingsrum 

Vårt uppdrag: Projektering VVS, nödkyla, kyla och medicinska gaser

2015-04-16
Sveriges Ambassad i Helsingfors
L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieffektiviseringsprojekt på Sveriges Ambassad i Helsingfors. Även viss lokalanpassning kommer att projekteras.
2015-03-04
Ny hemsida

Då var det dags för en uppfräschning av vår hemsida. 

Vi har bland annnat lagt till en mängd nya intressanta projekt under fliken Referenser. Även i övrigt är det mycket nya texter och bilder. 

Trevlig läsning!

2015-02-24
Östermalms Saluhall
Bygghandlingen för den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg är nu klar och
bygget har precis startat.
Nu har vi påbörjat detaljprojekteringen av den gamla saluhallen som
till sitt utseende ska återställas till ursprungligt skick och samtidigt utrustas
med moderna installationer.
2015-02-20
SFV Sjöhistoriska muséet

L.E.B Consult AB har på uppdrag av Statens Fastighetsverk inlett en översyn av byggnadens tekniska system i syfte att modernisera dem och minska energiförbrukningen. Detta arbete kräver stor hänsyn till lokalernas speciella karaktär och byggnadens utseende.

Den 28 maj 1938 invigdes Sjöhistoriska muséet på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Detta innebar slutet på 40 års diskussioner om ett sjöhistoriskt museum i Stockholm.

2015-02-01
Ny köksbyggnad SÖS

L.E.B har fått i uppdrag av Locum att projektera nytt storkök och ortopediska lokaler för Södersjukhuset. Byggnaden ska uppfylla Miljöbyggnad Guld.

2015-01-12
Framtidens lab
På uppdrag av Akademiska hus har vi nu fått förtroendet att utforma en programhandling för hyresgästanpassning av 10.000 m2 laboratorielokaler för Karolinska Institutet inom Kv Medicinaren 4.
2014-12-23
Cancerfonden

God Jul & Gott Nytt År! Tack för gott samarbete. I år har vi valt att skänka pengar till Cancerfonden.

2014-09-01
Ramavtal Fortifikationsverket

Vi har tecknat Ramavtal med Fortifikationsverket